عميــــد الكليـــة

dkitiri       الدكتـــور ابراهيم كتيري                 

الروابط الرئيسية

الكليــــــــــــــة

AdminFll

البيداغوجيــــــــــــا

pedagogie

مخابر البحث العلمي

labo b

مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

labo b

labo b

فضاء الطالب

logo etud

عدد الزوار

21 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

Annonce q'une soutenance de thèse de doctorat

Le département des Langues étrangères annonce qu'une soutenance de thèse de doctorat aura lieu le :

MARDI 23/04/2019 A 09h A LA SALLE DE SOUTENANCES

DE LA FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES

PRESENTEE PAR : OUAMENE NADJETTE.

Titre de la thèse: Le bruissement intellectuelle dans l’écriture de la tolérance selon le périple de Baldassare d’Amin Malouf.

Devant un jury composé de :

PRESIDENT :

Pr. ABDELOUAHAB DAKHIA                          

Professeur à l’Université de Biskra 

RAPPORTEUR :                         

Pr. DAHOU  FODHIL                                                      

Professeur à l’Université de  Ouargla

MEMBRE EXAMINATEUR :

Pr. TAYEB BOUDERBALA                                        

Professeur à l’Université de Batna

MEMBRE EXAMINATEUR ;

Dr. CHAFIKA FEMMAM

Maître de conférences A -Université de Biskra

MEMBRE EXAMINATEUR :

Dr.. SAID SAIDI                                                                    

Maître De Conférences A -Université De Batna

MEMBRE EXAMINATEUR ;

Dr. BRAHIM  KETHIRI                                                     

Maître de conférences A -Université de Biskra

 

التوثيق الإلكتروني

SNDL

Google Scholareإنشاء حساب

google scolare

دروس على الخط

etud

 

خليــــــة الإعــــلام

communication

قنــاة اليوتيوب

index